Gölge yazarlık ücretleri eser sahibi ile gölge yazar arasında yapılan anlaşmayla belirlenmektedir. Bilindiği üzere gölge yazarlık, kişiye özel verilen profesyonel bir hizmettir. Tıpkı avukatlık ve danışmanlık hizmetlerine benzer bir şekilde, kişiye ve kuruma özel olarak ilerlerken gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Gölge yazarlık ücretleri de talep edilen eserin türü, sayfa sayısı, zamanı gibi değişkenlere göre değişiklik gösterir.

Gölge yazarlık ücretleri nasıl hesaplanır?

Gölge yazarlık ücretlerinin hesaplanmasında birbirinden farklı değişkenler bulunmaktadır. Bu değişkenlerden en önemlileri şu şekildedir:

  • Kitabın türü
  • Kitabın sayfa sayısı (kelime sayısı)
  • Kitabın kurgusunun hazır olup olmaması
  • Kitapta kullanılacak bilgilerin hazır olup olmaması
  • Kitap için ek maliyet içeren araştırma zorunluluğunun olup olmaması

Gölge yazarlık ücretlerinin hesaplanmasında en öncelikli nokta talep edilen eserin türüdür. Bu türler biyografik roman, otobiyografik roman, polisiye roman, aşk romanı, akademik kitap, araştırma kitabı, öykü, deneme ve çocuk kitabı gibi birbirinden çok farklı alanlarda ortaya çıkabilmektedir.

Gölge Yazarlık Ücretleri

Hemen hemen her türün kendisine göre bir zorluğu bulunmaktadır. Yine aynı şekilde her türün farklı bir yazım tekniği vardır. Örnek olması açısından, bir aşk romanında kullanılacak dil, üslup, iç ve dış çatışma unsurları, kelime ve cümle yapıları, kurgusal ve mantıksal akış şeması ile bir araştırma veya akademik bir kitaptaki teknik unsurlar birbirlerinden tamamen farklıdır.

Bir akademik ya da yarı akademik bir eserin yazım maliyeti ile bir romanın yazım maliyeti bu anlamda birbirinden farklı olacaktır. Çünkü hak vereceğiniz üzere, akademik bir kitap hazırlanırken geniş çaplı bir kaynakça taraması, kaynakların derlenmesi, yazım sürecinde dipnotlarla kaynakların esere uygulanması gibi teknik zorluklar bir romanda bulunmayacaktır.

Sayfa başı bir ücret var mıdır?

Ücret değişkenlerinden bir başkası ise tahmini sayfa sayısıdır. Esasında işin teknik boyutunda sayfa sayısından daha önemli olan konu kelime sayısıdır. Çünkü sayfa sayıları hem Word gibi yazım programlarında hem de eserin kitabı halindeki yazı puntosu, yazı fontu, satır arası genişliği, kenar boşlukları gibi değişkenlerden dolayı değişiklik gösterir. Bu yüzden bir kitabın gerçek hacmini kelime sayısı belirler. Bir yetişkin kitabında bir sayfada ortalama 200 kelime bulunmaktadır. Tahmini kitap sayısına göre talep edeceğiniz kelime sayısını buna göre belirleyebilirsiniz.

Talep edilen eserin kurgusunun hazır olup olmaması da ücret konusundaki değişkenlerden birisidir. Kurgu özeti hazırlanmış, projelendirilmiş bir eserin kaleme alınması gölge yazarın işini kolaylaştıracağı için ücreti azalacaktır.

Ücret konusundaki bir önemli değişken ise kaynakların hazır olup olmamasıdır. Örnek olması açısından, sosyal bilimler alanındaki bir akademik kitap projesinde binlerce kaynak taramak zorunda kaldım. Ayrıca yaklaşık olarak on beş adet kitabı temin ederek okumam gerekti. Ek olarak bir de anket çalışması yaptırdım. Tüm bunlar doğal olarak kitabın araştırma ve kaynak maliyetini yükselttiği için ücreti belirli bir miktarda arttırdı.

Son olarak ücreti etkileyen bir diğer faktör de kitap için bir veya birden fazla mekânın gözlemlenmesi ve araştırılmasıdır. Yine tecrübe ettiğim bir örnek olduğu için, kaleme aldığım bir eserde doğu ve güney doğudaki sınır beldelerinde gözlem ve araştırma yapmam gerekti. İki haftalık bir çalışmanın konaklama, ulaşım, lojistik ve diğer masrafları ise toplamda neredeyse kaleme aldığım eserin ücretine yaklaştı. Hal böyle olunca, yapılan bu ek masraflar için ayrı bir ücret talep etme zorunda kaldım.

Gölge Yazar Ücretleri

Aklımdaki proje için gölge yazarlık ücretini nasıl öğrenebilirim?

Aklınızda bulunan projenin ortalama ücretini öğrenmek için profesyonel bir gölge yazar olarak benimle temasa geçebilirsiniz. Projeniz hakkında vereceğiniz bilgiler ve taleplerinizi belirttikten sonra fiyat teklifi alabilirsiniz.

Bana iletişim sayfamdaki formu doldurarak ya da aşağıda e-posta adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

iletisim@golgeyazarlik.net

golgeyazarliknet@gmail.com

💬 Whatsapp'tan ulaş